Årsredovisning 2019 - 2020

Årsberättelse

Ekonomisk redogörelse

Revisionsberättelse

Årsmötet 2020

Vår historia
Våra projekt
Vår församling

Abrigo Rainha Silvia har inte som sin uppgift att bedriva mission. De som söker Abrigos hjälp behandlas lika oavsett kyrkotillhörighet, tro eller avsaknad av tro.

  • email_14410
  • facebook
  • instagram-icon

besökare

Adress

Avenida Herminio Moreira, 178, Itaborai, RJ.

 

Telefon

+55 21 2635 12 15

 

E-post:
abrigo@abrigo.se

Tryck här om Du vill ha Abrigos nyhetsbrev!